2289029230 Ομβροδέκτης, Μύκονος 41fruits@gmail.com